Chinese vazen veilen op veiling?

Heel wat particulieren kocht in de periode 1960-1980 Chinese vazen op veiling en maakten op deze manier voor het eerst kennis met een "antiekveiling" of "veiling van kunstige voorwerpen".Pionier hierin was de "Galerie Stampaert" uit Gent. Zij trokken het land rond om wekelijks op een andere plaats veiling te houden in of een andere parochiezaal. De veiling werd enkele dagen vooraf breed in kranten aangekondigd en lokte telkens heel wat belangstellenden.
Misschien bent u in het bezit van een authentiek paar vazen gekocht bij Galerie Stampaert? Dit Chinees porselein is vaak vergezeld van certificaten of aankoopbewijzen. Hoewel de beschrijving niet altijd overeenkomt met de werkelijke periode van de vaas (zo werden voor 19de of 20eeuwse vazen soms certificaten afgeleverd als zijnde 18de eeuws of vroeger), toch kan men deze vazen over het algemeen als authentiek bestempelen. Galerie Stampaert stond immers gekend als een goede importeur van Chinese kunst rechtstreeks uit China en de stukken waren voor het overgrote deel als authentiek te bestempelen.
Bij RODIN kopen we deze stukken opnieuw in. Bent u in het bezit van Chinees porselein gekocht op één of andere antiekveiling? Neem met ons contact op per mail of telefoon (0470/633457)