Steeds een hoge prijs voor antiek zilverwerk

Bent in het bezit van Belgische, Hollands, Frans, Duits of Engels zilverwerk? Massief zilveren voorwerpen zoals bestekken, serviezen, schotels, koffiekan,... zijn altijd gemerkt met een gehalte van minimaal .800% zuiver zilver. Verzilverde objecten hebben meestal louter een decoratieve waarde.U wilt uw zilverwerk laten schatten? Vraag meer inlichtingen bij ons voor schatting & verkoop!