Welke gouden Belgische munten zijn waardevol?


Tot aan het begin van de eerste Wereldoorlog werd Belgisch muntgeld in goud gelegen. Het belangrijkste stuk is zonder twijfel de gouden 20 frank met beeltenis van Leopold I, Leopold II en Albert I. Vooral tijdens het bewind van Leopold II zijn er miljoenen stuks van deze gouden munt geslegen.Er zijn ook varianten gekend in 10 frank, 40 frank en 100 frank. Deze gouden munten zijn bijzonder zeldzaam en waardevol!
Na 1914 verdween goud als edelmetaal uit het Belgisch muntgeld. Er werd (verarmd) zilver gebruikt of legeringen van koper en nikkel.

Gouden munten en penningen komen terug als belegging!


Vanaf de jaren 1970 toen de Amerikaanse president Nixon de zogenaamde "goudstandaard" afschafte en de vaste goudprijs veranderde in een dagelijks te volgen marktprijs, werd goud opeens terug populair als belegging. De hoge inflatie en de bijhorende oliecrisis droeg hier uiteraard toe bij.Centrale banken sloegen opnieuw penningen en medailles in goud en zilver die ze dan aan het particuliere publiek verkochten. In België zijn vooral de penningen van Boudewijn bekend uit 1976, de penning van het Rubensjaar 1977 en diverse andere gouden penningen (bv. voor Brussel).
Later vinden we vooral de gouden ecu-munten terug in verzamelingen. Deze gouden penningen zijn de voorloper van de eigenlijk euromunten. Ze komen er in 10-20-25-50-100 ecu. Er zijn diverse jaartallen, uitgiftes en sets.
We kunnen niet alle gouden penningen opsommen die werden uitgegeven. Er zijn ook veel populaire private uitgiftes geweest zoals bv. de gouden en zilveren postzegels van de Franklin munt, de werken van Rubens in zilver,...
Vaak werden ze uitgebracht naar aan leiding van een evenement, feest of herdenking. De gouden en zilveren munten voor de Olympische Spelen zijn daar ook een goed voorbeeld van.
Uw gouden penningen of medailles laten schatten of verkopen? Neem met ons contact op!