Gouden en zilveren penning verkopen?


Penningen vaak in goud en zilver


Gouden en zilveren penningen, los, in een set, of in een juweel, zijn steeds waardevol. Niet alleen is er steeds de intrinsieke waarde van het goud of zilver maar vaak hebben ze ook een (hoge) verzamelwaarde.

Penningen en medailles in de kijker

Veel verzamelaars


Van alles zijn er verzamelaars te vinden, en zeker van zilveren en gouden penningen en medailles. Ze komen er in allerlei uitgiftes, zowel uitgegeven door de overheid of private bedrijven.Laat ze altijd door ons nakijken. Misschien is uw gouden of zilveren penning wel een heel zeldzaam en uitzonderlijk stuk!