Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Antiek RODIN verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag/contact en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op contactname/direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@antiekrodin.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Antiek RODIN is een merknaam van 8430 CV, Hoogstraat nr 25 Brugge. BE0741850456