Privacyverklaring & contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Antiek RODIN verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag/contact en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op contactname/direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@antiekrodin.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Antiek RODIN is een merknaam van "MD" nieuwbouw BE0767 757176 met kantoor Hoogstraat 25, 8000 Brugge. Wij hebben wekelijks afspraken in heel Vlaanderen.